Kontakt

JUDO Uzdatnianie
Wody sp. z o.o.

ul. Miodowa 14 

00-246 Warszawa

Kontakt:

Tel. +48 224 600 320
E-mail: info@judo-online.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowegu Rejestru

Sądowego KRS0000482215

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

NIP: 525-25-67-476

VAT EU: PL525 25 67 476

BDO nr 000021079

Raiffeisen Polbank

BIC: RCBWPLPW

IBAN: 48 1750 0009 0000 0000 2708 0855

Kontakt z przedstawicielem

P1

info@judo-online.pl
+48 882 693 426
Kod pocztowy: 10; 11; 12; 13; 14; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 84

P2


info@judo-online.pl
+48 668 034 368
Kod pocztowy: 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29

P3


info@judo-online.pl
+48 795 277 376
Kod pocztowy: 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59

P5

 

info@judo-online.pl
+48 662 539 183
Kod pocztowy: 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99

JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.

ul. Miodowa 14
PL-00-246 Warszawa
Tel: +48 224 600 320
E-Mail: info@judo-online.pl