Kategorie PRODUKTÓW

HEIFI-FÜL PLUS

Nr katalogowy 8060080

Zgodnie z normami EN 1717 oraz DIN 1988-100 podłączenie obiegu grzewczego do instalacji wody zdatnej do picia bez dodatkowego zabezpieczenia jest niedopuszczalne. Woda z systemu grzewczego musi zostać oddzielona od instalacji wody zdatnej do picia przez urządzenie zabezpieczające. Uniemożliwiając w ten sposób cofnięcie się zanieczyszczonej wody do obiegu wody zdatnej do picia. Z modułem do napełniania systemów grzewczych HEIFI-FÜL PLUS jest napełnianie i uzupełnianie systemów grzewczych nie tylko bezpieczne i zgodne z zaleceniami norm ale również wygodne. Zintegrowany zawór antyskażeniowy typu BA zabezpiecza wody zdatnej do picia od wody niezdatnej do picia do kategorii 4 włącznie. Z kolei wbudowany regulator ciśnienia, zapewnia stałe ciśnienie.

Zakres dostawy: urządzenie HEIFI-FUL PLUS składa się z dwoch zawarow kulowych (na wejściu i na wajściu), reduktora ciśnienia, manometru i zaworu antyskażeniowego typu BA. Dzięki reduktorowi ciśnienia moduł utrzymuje ciśnienie w obiegu na stałym poziomie. Idealnie nadaje się do łączenia z fi ltrami obiegowymi typu HEIFI-TOP, umożliwiając ich automatyczne płukanie wodą wodociągową.

Parametry techniczne

Przyłącze ."

Przepływ wody przy uzupełnianiu obiegu ok. 800 l/h

Max. ciśnienie robocze 10 bar

Maksymalna temperatura robocza 65 oC

Maksymalna temperatura dopływającej wody 90 oC

Długość zabudowy 202 mm