Kategorie PRODUKTÓW

Lampa UV 200 G

Nr katalogowy 8350084

Urządzenia JUDO do dezynfekcji wody promieniami UV. Do wody o temperaturze od 5-40 oC. Ciśnienie robocze max. 9 bar Wersja przemysłowa,(modele GS) sprawdzona bio-dozymetrycznie bez dopuszczenia DVGW.

Zakres dostawy:
Obudowa ze stali szlachetnej z wybudowywaną rurą ochronną promiennika (szkło kwarcowe) jak rownież wysokiej wydajności promiennik UV z konfekcjonowanym łączem, sterowanie z montażem ściennym z ochronnym przyłączem do sieci (model JUV 200 G przyłącze do sieci), wyświetlacz LC do wyświetlania pracy i usterek, licznik godzin pracy, przekaźnik wyjścia z potencjałowym kontaktem zmiennym 230VAC zawor pracy (nie obejmuje zakresu dostawy), bezpotencjałowym kontaktem zmiennym dla przyłącza do ZLT oraz cyfrowe wejście do wewnętrznego promiennika start/stop.

Odpowiedni elektromagnetyczny zawór odcinający JUDO JEM jest konieczny jako zawór pracy. Przy wejściu i wyjściu urządzenia JUDO UV-lampy do dezynfekcji są potrzebne armatury odcinające wodę jak również żaroodporny zawór do pobierania prób.Większe urządzenie oraz urządzenie do wody gorącej na zapytanie.

Warianty
JUV 10-G, przyłącze 3/4", przepływ 0,84 m3/h Nr. kat.8350063
JUV 20-G, przyłącze 1", przepływ 1,8 m3/h Nr. kat.8350064
JUV 35-G, przyłącze 1 1/4", przepływ 3,3 m3/h Nr. kat.8350065
JUV 50-G, przyłącze 1 1/2", przepływ 4,8 m3/h Nr. kat.8350066
JUV 60-G, przyłącze 1 1/2", przepływ 6,0 m3/h Nr. kat.8350067
JUV 110-G, przyłącze 1 1/2", przepływ 11,0 m3/h Nr. kat.8350083
JUV 200-G, przyłącze 2", przepływ 20,0 m3/h Nr. kat.8350084

Niezbędne akcesoria
Elektromagnetyczny zawor JEM .", Kv-wartość 6,1 m3/h, Nr. Katalogowy 8735113 
Elektromagnetyczny zawor JEM 1", Kv-wartość 9,5 m3/h. Nr. Katalogowy 8735114 Elektromagnetyczny zawor JEM 1.", Kv-wartość 25 m3/h. Nr. Katalogowy 8735116