Kategorie PRODUKTÓW

Wkład odsalający PURE 7500 złoże demineralizujące

Nr katalogowy 8068019

Wkład odsalający do napełniania jednorazowego użytku PURE 7500 odpowiednia dla JUDO i-fi ll, JUDO HEIFI złoża odsalającego PURE oraz JUDO HEIFI-REPURE

Jednorazowy wkład zamienny we wzmocnionej obudowie syntetycznej, wypełniony wysokiej jakości żywicą jonowymienną, wydajność 7,500 l * x odH, Pojemność przy 20 odH* ok. 375 litrow.