Kategorie PRODUKTÓW

ZEWA Wasserstop 3/4"

Nr katalogowy 8140001

JUDO oferuje wiele skutecznych rozwiązań chroniących przed wyciekami. W portfolio znajduje się sprawdzony system ZEWA WASSERSTOP - pierwszy na rynku sprawdzony przez DVGW system ochrony przed wyciekami. Wykrywa wycieki i skutecznie chroni przed skutkami zalania pomieszczeń. Urządzenie powinno być zainstalowane bezpośrednio za wodomierzem. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia trzech wartości granicznych: maksymalnego przepływu, maksymalnej ilości wody i najdłuższego czasu poboru. Jeśli jedna z tych wartości zostanie przekroczona, urządzenie automatycznie odcina dopływ wody i wydaje sygnał ostrzegawczy. Dzięki stałemu monitorowaniu zużycia wody ZEWA WASSERSTOP chroni przed wyciekami oraz identyfikuje dodatkowe zużycie i blokuje dopływ wody.

ZEWA 3/4" - nr kat. 8140001 przepływ nominalny przy Δp=0,2 bar 4 m3/h, dł. montażowa 180 mm